شما ميتوانيد با خريد هر يک از پکيج های اشتراک خرید اشتراک ویژه از بانک آرتمیس گرافیک بانک آرتمیس، به ميزان نيازتان دانلود نمایید.
 • اشتراک یک ماهه

  1-month panel

  ۳۰ روزه
  ۱۰ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۱۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
 • اشتراک سه ماهه

  3-month panel

  ۹۰ روزه
  ۲۰ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۱۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
 • اشتراک شش ماهه

  6-month panel

  ۱۸۰ روزه
  ۳۰ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۱۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
 • اشتراک یک ماهه

  1-month panel

  ۳۰ روزه
  ۱۵ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۲۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
 • اشتراک سه ماهه

  3-month panel

  ۹۰ روزه
  ۲۵ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۲۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
 • اشتراک شش ماهه

  6-month panel

  ۱۸۰ روزه
  ۳۵ هزار تومان
  سطح دسترسی همه فایل ها
  محدودیت دانلود روزانه ۲۰ عدد
  صفر سازی دانلود ساعت ۱۲ شب
  نوع محاسبه ترافیک نیم بها
  دانلود با سرعت بالا از سرورهای ایران
  دانلود بلافاصله پس از خرید
  در حال بررسی
لطفاً به اين نکات توجه فرماييد :

::: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

::: تعداد کل فایل های سایت، تا اين لحظه ۱۹۶ فایل می باشد.

::: محصولات ست های تبليغاتی شامل ۴ طرح می باشد و با خريد اين گروه محصولات ۴ دانلود از اعتبار شما کسر می شود.

::: شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های گرافیک بانک آرتمیس نیستید. فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.